C.V. Hanna Uscka-Wehlou, Ph.D. (mathematics)

The Out Campaign: Scarlet Letter of Atheism

Currently employed (until August the 13th, 2019) at Uppsala University - as a Senior Lecturer in Mathematics. From August the 14th, 2019 I will start a permanent employment as a Senior Lecturer in Mathematics at Mälardalen University.

Updated May 29, 2019

PhD Dissertation September 25, 2009

I presented my thesis on September 25, 2009. Click the link above for the thesis, photos, and video.

Four pedagogical awards for teaching Several-variable Calculus in 2018 at Uppsala University

 • May 2018: F-lärarutmärkelsen from the students at the Master Program in Engineering Physics.

  Motivering:

  Hania undervisar med stor glädje och lyckas skapa goda förutsättningar för studenterna lära sig flervariabelanalysen. Hon är väldigt villig att anpassa sin undervisning efter studenternas önskemål, något hon tydligt visade efter mittkursvärderingen. Med bra och pedagogiska föreläsningar och välstrukturerat material på studentportalen ger hon studenterna goda möjligheter till att lära sig och fördjupa sig i kursinnehållet. Hon för en bra dialog med sina studenter genom att hela tiden dela med sig av svar på frågor som ställs, även om de ställs utanför undervisningstid.
 • Bakgrund:

  Varje år delar föreningen Uppsala tekniska fysiker ut F-lärarutmärkelsen. Det är ett pris som går till en lärare, föreläsare eller labbhandledare vid tekniska fysiker programmet i Uppsala, som utmärkt sig pedagogiskt och varit framstående i sin undervisning. Studenterna i F-programmet har haft möjlighet att skicka in nomineringar och sedan har en jury utsett en vinnare.

 • May 2018: Det elektrotekniska pedagogiska priset from the students at the Master Program in Electrical Engineering.

  Motivering:

  Hania Uscka-Wehlou har tilldelats priset för sin insats som lärare för de studenter som studerar på de elektrotekniska programmen vid Uppsala Universitet. Tilldelningen beslutades genom omröstning av medlemmarna på E-sektionen.

  Hania har uppvisat god pedagogik och stort intresse till studenternas inlärning. Med tydlig struktur i föreläsningarna uppföljt med utförliga anteckningar och dokumentation har studenterna gets goda förutsättningar att tillgodoses sig kursinnehåll. Att där till snabbt och utförligt svara på skriftliga frågor har hon bidragit till att studenter känt sig sedda och att deras personliga inlärning är av betydande.

  Hania är en inspirationskälla och ett föredöme för pedagogisk undervisning.

 • December 2018: K-sektionens pedagogiska pris from the students at the Master Program in Chemical Engineering.

  Motivering:

  Hania Uscka-Wehlou upplevs gå den extra milen för att se till att alla studenter förstår materialet och att det finns flera alternativ för inlärning. Tar åt sig kritik på ett riktigt bra sätt och försöker kontinuerligt att bli bättre. Som föreläsare är hon riktigt pedagogisk, strukturerad och uppmuntrande på alla sätt.

 • December 2018: UTN:s pedagogiska pris from the Uppsala Union of Engineering and Science Students at Uppsala University.

  Motivering:

  "Hania Uscka-Wehlou har endast jobbat som föreläsare på TekNat-fakulteten i drygt 1 år men har redan gjort ett avtryck både i studenternas studiemotivation och hjärtan.

  Hon tilldelades uppgiften att ta över en sedan tidigare ökänd kurs och förvånade fakultetens studenter när de upptäckte att kursen både gjorts intressant och förståelig. Hania strukturerade upp kursen, satte upp en tydlig planering och tog fram välformulerade mål som gjorde det lätt för studenterna att hänga med.

  Genom att hänvisa till flertalet informationskällor, tillgängliggöra mängder av material och själv alltid finnas tillgänglig skapade hon möjligheten för alla studenter att ta till sig kursmaterialet på det sätt som passade dem bäst.

  Hania är inte rädd för att visa sin personlighet och kärlek för undervisning, hon uppmuntrade sina studenter att ställa både stora och små frågor och anpassade kursen kontinuerligt efter studenternas önskemål och kritik. Vid examination rättade Hania inte bara uppgifter utan la även ner tid på att återkoppla och ge utvecklingstips.

  Hania har visat stort engagemang som föreläsare och med ovanstående motivering tilldelas Hania Uscka-Wehlou Uppsala teknolog- och naturvetarkårs pedagogiska pris 2018."

Personal data

 • Born in Wabrzezno, Poland, 1973.
 • Married (to Martin Wehlou), two children (Milena Wehlou and Julian Wehlou)
 • Lives in Uppsala
 • Countries of residence: POLAND (February 1973 - December 1995), BELGIUM (January 1996 - October 2001), SWEDEN (October 2001 - onwards).
 • Here are the links to my cv in pdf format and to the list of my publications and scientific presentations.

Education

 • 1992-97: University of Torun (Copernicus University), Poland, masters degree in theoretical mathematics with teaching qualifications. Diploma officially approved as equivalent (or more) to a Belgian "Licentiaat Wiskunde" with "Pedagogische kwalificatie", and thus automatically approved in all European Community countries. Thesis: "Continuation method for contractions and applications in differential calculus". Graduated with top honors.
 • 2003-2009 (of which almost 19 months, 7/6/2005 - 1/1/2007, on maternity leave): Ph.D. from Uppsala University, Sweden. Thesis: "Digital lines, Sturmian words, and continued fractions" defended on 25 September 2009.

Languages

 • Fluent in Polish, Swedish, Dutch, English and Russian (well, in the latest one I am not so fluent any more...). Planning to learn French (or Italian, or maybe Spanish - I love them all!).

Research

Scholarships and awards in connection to my PhD studies

Publications during my PhD studies

 • Hanna Uscka-Wehlou. Digital lines with irrational slopes. Theoretical Computer Science 377 (2007) 157-169.
 • Hanna Uscka-Wehlou. Continued fractions and digital lines with irrational slopes. Published as a conference paper for The 14th International Conference on DISCRETE GEOMETRY for COMPUTER IMAGERY. DGCI 2008, LNCS 4992, pp. 93-104, 2008.
 • Hanna Uscka-Wehlou. A Run-hierarchical Description of Upper Mechanical Words with Irrational Slopes Using Continued Fractions. Published as a conference paper in Proceedings of 12th Mons Theoretical Computer Science Days (Mons, Belgium), 27-30 August 2008.
 • Hanna Uscka-Wehlou. Run-hierarchical structure of digital lines with irrational slopes in terms of continued fractions and the Gauss map (an extended version of the DGCI 2008 paper). Pattern Recognition 42 (2009) 2247-2254 (DGCI Special Issue).
 • Hanna Uscka-Wehlou. Two Equivalence Relations on Digital Lines with Irrational Slope. A Continued Fraction Approach to Upper Mechanical Words. Theoretical Computer Science 410 (2009) 3655-3669.
 • Hanna Uscka-Wehlou. Sturmian words with balanced construction. In Proceedings of Words 2009, the 7th International Conference on Words (Salerno, Italy), 14-18 September 2009.
 • Hanna Uscka-Wehlou. Continued Fractions, Fibonacci Numbers, and Some Classes of Irrational Numbers. Acta Mathematica Academiae Paedagogicae Nyiregyhaziensis 26(1) 2010.

Publications - didactics of mathematics

 • Kiselman, Christer O., Uscka-Wehlou, Hania, 2017. Bråk och språk - vad som är förnuftigt och logiskt. In Nämnaren (journal for maths teachers) 2017:1, pp. 45-49. Göteborg: Göteborgs universitet (GU), Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM).
 • Kiselman, Christer O., Uscka-Wehlou, Hania, 2017. Falska vänner, vassa vrår och språkliga fällor. In Nämnaren 2017:2, pp. 43-51. Göteborg: GU, NCM.
 • Uscka-Wehlou, Hania, 2018. Svansklippning och andra förtjusande matematiska aktiviteter. In Nämnaren 2018:1, pp. 55-61. Göteborg: GU, NCM.

Reports

 • Hanna Uscka-Wehlou. Digital Lines. In: Graduate School in Mathematics and Computing, FMB, Graduate School in Mathematics Education, FMD, Open House, Uppsala, November 15-16, 2004, C. Kiselman, E. Melin, and M. Neytcheva, eds. Uppsala: Uppsala University, 2005, pp. 111-115.
 • Hanna Uscka-Wehlou. Digital lines with irrational slopes. U.U.D.M. Report 2005:20, June 2005, 17 pp.

Ph.D. Thesis

 • Hanna Uscka-Wehlou. Digital lines, Sturmian words, and continued fractions; 152 pp. (introduction 59 pp., 6 papers 93 pp.). In Uppsala Dissertations in Mathematics 65, 2009. ISBN: 978-91-506-2090-0. You are welcome to download my thesis (pdf). You can also get the introductory part of my thesis here.

Scientific Presentations

Teaching material written 2000-2008

 • Autumn 2000, Complexe getallen (Complex numbers, in Dutch), an interactive Mathematica notebook designed, programmed and written by me during my work for the Exploot project (led by Professor Ivan Cnop) at the Flemish University of Brussels, Belgium. The notebook has been used as teaching material for Dutch speaking students. It can be found on the home page of Exploot (you have to click on "Fourier en complexe analyse" left on the page, then click on "complexe getallen" left on the next page).
 • Spring 2001, Complexe veeltermen (Complex polynomials, in Dutch), an interactive Mathematica notebook designed, programmed and written by me during my work for the Exploot project (led by Professor Ivan Cnop) at the Flemish University of Brussels, Belgium. The notebook has been used as teaching material for Dutch speaking students. It can be found on the home page of Exploot (you have to click on "Fourier en complexe analyse" left on the page, then click on "complexe veeltermen 1" left on the next page).
 • Spring 2001, Complexe getallen en de meetkunde (Complex numbers and geometry, in Dutch), an interactive Mathematica notebook designed, programmed and written by me during my work for the Exploot project (led by Professor Ivan Cnop) at the Flemish University of Brussels, Belgium. The notebook can be found on my page on geometry (the last item on this page).
 • November 2008, Minnesanteckningar for deltagarna i workshop GRUPPER (Notes for the participants of the workshop GROUPS, in Swedish), notes I wrote for the "Sonja Kovalevskydagarna" at Uppsala University. Here you can find the text as pdf.

Lecture notes in Several-variable Calculus, after Pouya Ashraf

 • My adaptation (2018/19) of Pouya's notes (Pouya gave me generously all his LaTeX-files and allowed me to make any changes I want to!) to the course "Flervariabelanalys 5hp" 1MA017: Lilla Flervarre.
 • My adaptation (2018/19) of Pouya's notes to the course "Flervariabelanalys 10hp" 1MA016: Stora Flervarre.
 • The original lecture notes by Pouya Ashraf: Pouya 2013.

Teaching Experience

 • ------------------------ My work as a teaching assistant on the university level:
 • 2001 spring, University of Brussels, Belgium: one-dimensional calculus, Prof I. Cnop.
 • 2003 fall - 2004 spring, Uppsala University, one-dimensional calculus, students engineering, lecturer L. Abrahamsson.
 • 2004 fall, Uppsala University, one-dimensional calculus, lecturer T. Erlandsson.
 • 2007 spring, Uppsala University, one-dimensional calculus, lecturers W. Tucker and P. Bäcklund.
 • 2008 spring, Uppsala University, one-dimensional calculus, lecturer Jörgen Östensson.
 • 2009 spring, Uppsala University, one-dimensional calculus, lecturer L. Abrahamsson.
 • ------------------------ My work as a Senior Lecturer at Uppsala University:
 • 2017 fall, Uppsala University, Geometry and one-dimensional calculus (lecturer, head teacher).
 • 2017 fall, Uppsala University, Linear Algebra and Geometry 1 (lecturer, course director).
 • 2018 spring, Uppsala University, Several-variable calculus (lecturer, course director).
 • 2018 spring, Uppsala University, Mathematical Project with LaTeX (lecturer, course director).
 • 2018 fall, Uppsala University, Geometry and one-dimensional calculus (lecturer, head teacher).
 • 2018 fall, Uppsala University, Several-variable calculus (lecturer, course director).
 • 2019 spring, Uppsala University, Several-variable calculus [Limited version] (lecturer, course director).
 • 2019 spring, Uppsala University, Derivatives and Integrals (lecturer, course director).
 • ------------------------ My work as a Senior Lecturer at Mälardalen University:
 • 2019 fall, MDH, Calculus 3.
 • 2019 fall, MDH, Calculus 1+2 (a distance course).
 • 2019 fall, MDH, Precalculus.

Old and New Experiences

Note: dates in format (d/m/yyyy)


Period 14/8/2019 - a permanent position
Employer Mälardalen University.
Position Senior Lecturer (Lektor) in Mathematics.
Project Didactical aspects of multilingual mathematics, a research project on mathematical terminology in different languages, in cooperation with Professor Christer Kiselman.

Period 15/8/2017 - 13/8/2019
Employer Uppsala University.
Position Senior Lecturer (Lektor) in Mathematics.
Project Didactical aspects of multilingual mathematics, a research project on mathematical terminology in different languages, in cooperation with Professor Christer Kiselman.

Period 9/1/2017 - 9/6/2017
Employer Peabskolan AB in Solna.
Position Maths teacher.

Period 10/8/2016 - 31/10/2016
Employer Lundellska gymnasiet in Uppsala.
Position Maths teacher.

Period 4/4/2016 - 10/6/2016
Employer Sjögrenska gymnasiet in Knivsta.
Position Maths teacher.

Period 26/9/2013 - onwards
Employer Company: MiTM AB.
Position Literary translator from Swedish to Polish.
Project Translating of a children's book "Millans äventyr" and its sequel (four books about Millan) by Milena Bergquist and of a book "En riktig människa" by Gunilla Gerland.

Period 1/8/2010 - onwards
Employer Company: MiTM AB.
Position Co-owner, manager.
Project iotaMed

Period 1/11/2009 - 31/07/2010
Employer Uppsala University, Sweden: Department of Mathematics, Department of Information Technology.
Position free student
Subject Self-studies in mathematics and theoretical computer science (combinatorics on words, formal languages). Working on the project Mathematical methods in modeling and analysis of concurrent systems. My scientific advisor in Sweden 1/02/2010-31/07/2010: Professor Parosh Aziz Abdulla from the Department of Information Technology of Uppsala University. My scientific advisor in Poland: Professor Edward Ochmanski from the research group Formal Languages and Concurrency in the Faculty of Mathematics and Computer Science of the Copernicus University in Torun. I got two scholarships for this project: one of them (the Lennander Scholarship) form Uppsala University, the second one (Magnuson scholarship) from The Royal Swedish Academy of Sciences.

Period 12/6/2005 - onwards
Tasks Mother to Julian

Period 1/7/2003 - 30/9/2009 (on maternity leave 7/6/2005-1/1/2007)
Employer Uppsala University (Sweden), Dept. of Mathematics
Position Ph.D. student (FMB)
Subject Digital Geometry and Mathematical Morphology, Image Analysis
Tasks Thesis work and teaching assistant. See also a articles and presentations on digital lines. I defended my Ph.D. thesis September 25 (2009).

Period 2/2/2002 - onwards
Tasks Mother to Milena

Period 1/10/2001 - 1/2/2002
Tasks Free student at Uppsala University, Sweden, Mathematics and Computer Science. Misc. courses.

Period 1/4/2001 - 30/9/2001
Employer Cactus Computing bvba, Belgium
Position Software developer
Project Animation
Operating systems W98, NT, W2K
Languages Macromedia Flash
Tasks In training

Period 15/10/2000 - 31/3/2001
Employer VUB (Flemish University of Brussels, Belgium)
Position Scientific staff
Project Exploot - Using computers in teaching university mathematics for engineering students and mathematics majors.
Operating systems
Languages Wolfram Mathematica
Tasks Planning, designing and writing lesson packages in Mathematica, including theory, graphic illustrations and animations and interactive excercises. (For examples, see overview of downloads.)

Period 15/5/2000 - 2/10/2000
Employer Quadrat NV, Belgium
Position Software developer
Project Centura based development and maintenance of a hospital appointment system.
Operating systems NT4
Languages Centura
Tasks
 • Enlarging fields in forms, occasionally moving them around, too.
 • Creating classes for something I forgot what it was. But they said it was important.

Period 29/9/1997 - 12/5/2000
Employer Lano NV, Belgium
Position Sales assistant Eastern Europe
Project I doubt they had any.
Operating systems I doubt they had any, either.
Languages Polish, Russian
Tasks Helping sell carpets to Russians.
TOP